S.No. Board Member Designation
1. Dr. Hemendra Gautam Advisor
2. Shri Pawan Kumar Sharma Advisor
3. Shri Mukesh Kumar Advisor
4. Dr. Balveer Singh Advisor
5. Dr. Satnam Singh Advisor
6. Er. Syed Adil Advisor
7. Dr. Sandeep Sarswat Advisor
8. Dr. Chetan P.Nemade Advisor
9. Shri Girraj Poddar Advisor
10. Shri Anil Jain Advisor